Ponuky práce | technici.sk

Práca pre technikov?

Ponuky práce - informatika, konštrukcia, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, strojárstvo, výroba a telekomunikácie. Platový monitor.

Náplň práce Architekt HW systému

Misia

Špecifikovať a definovať architektúru HW systému z pohľadu jeho cieľového užívateľa a zabezpečiť maximálny súlad finálneho produktu s požiadavkami a očakávaniami užívateľa.

Popis pracovnej pozície

Architekt HW systému komunikuje s cieľovou skupinou, pre ktorú je produkt určený, transformuje jeho videnie a požiadavky do návrhu architektúry, ktorú tlmočí riešiteľskému technickému tímu. Pri tvorbe architektúry HW systému zlaďuje požiadavky užívateľa produktu na strane jednej s vývojovými, cenovými, nákladovými, technickými a výrobnými obmedzeniami na strane druhej.

Typické činnosti

Ďalšie činnosti

Vyžadované znalosti

Vyžadované skúsenosti

Osobnostné požiadavky

Požadované vzdelanie


Ponuky práce Architekt HW systému

Naspäť

Partneri sekcie